Filter

Governance.

Algemene voorwaarden, gegevensbescherming en privacybeleid.

Vroom hanteert een eigen gedragscode.

Dit is meer dan een beschrijving van onze werkwijze; de gedragscode biedt vooraf duidelijkheid aan opdrachtgevers en kandidaten. U weet dus waar u aan toe bent. Integriteit is één van onze kernwaarden. Wij zullen er alles aan doen om zowel de kandidaat als onze opdrachtgever zo zorgvuldig en volledig mogelijk te informeren. Vroom neemt uitsluitend opdrachten aan die het succesvol denkt te kunnen volbrengen.

Vroom werkt uitsluitend in opdracht van bedrijven en instellingen, nooit in opdracht van kandidaten. Derhalve accepteert Vroom uitsluitend een honorarium van opdrachtgevers, nooit van kandidaten. Iedere opdracht wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming verstrekt Vroom geen informatie over opdrachtgever of kandidaten aan derden. Vroom benadert geen medewerkers binnen een afdeling van onze opdrachtgever tot tenminste één jaar nadat een laatste opdracht binnen die afdeling is beëindigd. Als medewerkers van een opdrachtgever op eigen initiatief schriftelijk reageren op een door Vroom verzorgde advertentiecampagne of de website, dan is Vroom vrij deze kandidaten op te nemen in de betreffende wervings- en selectieprocedure.

Vroom is onderdeel van Vroom & Van den Heuvel Groep B.V.

Gegevensbescherming en Privacybeleid.

Vroom zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Gegevensverzameling en -gebruik 

Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. Om passende vacatures bij uw profiel te vinden, zodat wij u de functie kunnen aanbieden die het best bij u past;
2. Om u op de hoogte te houden van de diensten van Vroom en nieuws en ontwikkelingen op uw vakgebied;
3. Om u bij het inloggen een website op maat aan te bieden, zodat u altijd relevante informatie te zien krijgt.

Openbaarmaking van uw gegevens 

Wij delen uw gegevens binnen de verschillende disciplines van Vroom indien nodig, om voor u de juiste baan te vinden. Uw cv en gerelateerde gegevens worden alleen met uw toestemming naar potentiële werkgevers verstuurd.
Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties.

Curriculum vitae (“CV”)

Wij bieden u de mogelijkheid om via deze website uw CV in te sturen. U kunt dit doen door te reageren op een specifieke geadverteerde vacature of voor raadpleging door onze consultants wanneer vacatures zich voordoen.  Uw digitale cv wordt in een beschermde omgeving opgeslagen, welke alleen toegankelijk is voor de consultants van Vroom. Uw CV wordt rechtstreeks per e-mail verzonden naar onze consultants, die uw gegevens controleren en invoeren in onze database. Deze database, waarin al uw gegevens worden opgeslagen, is alleen toegankelijk voor onze consultants. U kunt uw CV updaten wanneer u maar wilt door simpelweg de procedure voor het insturen van een nieuw CV te herhalen. Uw vorige CV wordt dan automatisch vervangen.

Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Vroom, Vincent Niemeijer. U heeft tevens het recht om Vroom op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.

Informatieoverdracht via het internet 

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Wijzigingen van ons Privacybeleid

 Dit privacybeleid kan te allen tijde door Vroom worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over onze privacybescherming, dan kunt u ons te allen tijde contact met ons opnemen.

Gelijke kansen 

Vroom zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.

Wij helpen je graag verder.

Heb je een vacature of wil je carrièreadvies? Neem contact op met een van onze specialisten.